Projektował Stefan Witold Matejko | Album poświęcony bratu Jana Matejki - Stefanowi Witoldowi. 296 stron, ponad 430 ilustracji, 32×24 cm. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC. Wydawca: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków 2015