Zapraszamy do skorzystania z naszego miniporadnika. Zawiera on wskazówki przydatne dla autorów oddających swoje prace w formie elektronicznej do wydawnictwa, pracowni komputerowej czy drukarni, a także objaśnienia znaków korektorskich i adiustacyjnych oraz przykłady wprowadzania korekty. Poradnik przyda się także początkującemu operatorowi DTP.

Poradnik skrótowo przedstawia sposób fotograficznego zreprodukowania dwuwymiarowego obiektu i otrzymania akceptowalnej technicznie reprodukcji przy użyciu domowych, często amatorskich środków. Jednakże, w większości wypadków, zastosowanie się do zawartych w nim porad pozwoli uniknąć najczęstszych błędów spotykanych w amatorsko wykonanych reprodukcjach.

Jako, że zdarza się nam dość często przygotowywać do druku katalogi wystawowe, mające zawierać sporo reprodukcji fotograficznych, nie sposób nie zauważyć, że obowiązek dostarczenia fotografii dzieł przerzucany jest na autorów, którzy nie zawsze są doświadczonymi fotografami. Stąd też efektem jest niespójny wizualnie zbiór reprodukcji. Problem znacznie się pogłębia jeśli katalog przygotowywany jest do wystawy zbiorowej i mamy kilkudziesięciu różnych autorów reprodukcji.

„Papierowa” korekta nadal jest preferowana przez wielu korektorów i redaktorów oraz drugą stronę czyli operatorów DTP, nie sposób jednak przecenić możliwości jakie daje format PDF.  

Główną zaletą korekty w pliku PDF jest możliwość jej niezwłocznego wysłania do dowolnej ilości adresatów. Nie potrzebne jest kserowanie korekt (np. dla redakcji, dla DTP i dla autora, i jeszcze kopia dla siebie, itd. ) wszyscy mogą otrzymać plik z korektą w jednym czasie.

Korekta w pliku PDF jest nieco podobna do korekty „papierowej” . Polega na wprowadzaniu znaków korektorskich i komentarzy.