Projekt i wykonanie plansz do wystawy “Jean-Paul II. Un pontificat INOUBLIABLE 1978-2005”. 12 plansz o rozmiarach 95 x 120 cm. Projekt: Piotr Hrehorowicz. Przygotowanie do druku: Małgorzata Punzet