Wymagania techniczne tekstów i ilustracji oddawanych do składu oraz kilka słów o korekcie – miniporadnik | Zapraszamy do skorzystania z naszego miniporadnika. Zawiera on wskazówki przydatne dla autorów oddających swoje prace w formie elektronicznej do wydawnictwa, pracowni komputerowej czy drukarni, a także objaśnienia znaków korektorskich i adiustacyjnych oraz przykłady wprowadzania korekty. Poradnik przyda się także początkującemu operatorowi DTP.

Czytaj więcej: Wymagania techniczne tekstów i ilustracji oddawanych do składu oraz kilka słów o korekcie –...

Jak fotografować obrazy olejne, grafiki, plakat?– miniporadnik | Zapraszamy do skorzystania z naszego kolejnego poradnika. Poradnik skrótowo przedstawia sposób fotograficznego zreprodukowania dwuwymiarowego obiektu i otrzymania akceptowalnej technicznie reprodukcji przy użyciu domowych, często amatorskich środków. Jednakże, w większości wypadków, zastosowanie się do zawartych w nim porad pozwoli uniknąć najczęstszych błędów spotykanych w amatorsko wykonanych reprodukcjach.

Jako, że zdarza się nam dość często przygotowywać do druku katalogi wystawowe, mające zawierać sporo reprodukcji fotograficznych, nie sposób nie zauważyć, że obowiązek dostarczenia fotografii dzieł przerzucany jest na autorów, którzy nie zawsze są doświadczonymi fotografami. Stąd też efektem jest niespójny wizualnie zbiór reprodukcji. Problem znacznie się pogłębia jeśli katalog przygotowywany jest do wystawy zbiorowej i mamy kilkudziesięciu różnych autorów reprodukcji.

Czytaj więcej: Jak sfotografować obraz, grafikę, plakat?

„Papierowa” korekta nadal jest preferowana przez wielu korektorów i redaktorów oraz drugą stronę czyli operatorów DTP, nie sposób jednak przecenić możliwości jakie daje format PDF.  

Główną zaletą korekty w pliku PDF jest możliwość jej niezwłocznego wysłania do dowolnej ilości adresatów. Nie potrzebne jest kserowanie korekt (np. dla redakcji, dla DTP i dla autora, i jeszcze kopia dla siebie, itd. ) wszyscy mogą otrzymać plik z korektą w jednym czasie.

Korekta w pliku PDF jest nieco podobna do korekty „papierowej” . Polega na wprowadzaniu znaków korektorskich i komentarzy.

 

Co będzie potrzebne?

Plik PDF, który mamy poprawić oraz komputer z bezpłatnym programem Adobe Reader . Są także inne programy, ale wobec powszechnej dostępności i łatwości pracy we wspomnianym Adobe Readerze pozwolę sobie je pominąć. Jeśli jeszcze nie posiadasz zainstalowanego Adobe Readera, zainstaluj np. z tego miejsca Rozpoczynamy korektę.

Celem tej korekty jest jednoznaczne poinformowanie operatora DTP, czy też grafika komputerowego o błędzie i sposobie jego poprawienie. Otwórz plik PDF i zacznij czytać. Jeśli napotkasz błąd wprowadź odpowiednią adnotację i przejdź dalej.

Usuwanie zbędnych znaków/tekstu

clip_image002

Użyj narzędzia przekreślenie (oznaczyłem na czerwono). Kliknij narzędzie i oznacz nim tekst/znaki do usunięcia. Zobaczysz, że tekst do usunięcie przekreśla się na czerwono. Nie ma potrzeby dodatkowo komentować usuwania tekstu.

clip_image004

 

Wstawianie tekstu

clip_image006

Użyj narzędzia wstaw tekst od kursora. Kliknij narzędzie i ustaw kursor w miejscu gdzie chcesz wstawić tekst. W okienku komentarza wpisz tekst do wstawienia.

clip_image008

 

Zamiana tekstu

clip_image010

Użyj narzędzia dodaj notatkę, aby zastąpić tekst. Kliknij narzędzie i oznacz nim tekst/znaki do zamiany. Zobaczysz, że tekst do zamiany przekreśla się na niebiesko. W okienku komentarza wpisz poprawny tekst.

clip_image012

 

Panel adnotacje

Poniżej przytaczam opis panelu adnotacje zaczerpnięty z pomocy programu Adobe Reader, gdzie warto zaglądnąć w przypadku wątpliwości.

clip_image014

A. Dodaj notatkę; B. Podświetl tekst; C. Dodaj komentarz tekstowy; D. Dołącz plik; E. Nagraj dźwięk; F. Narzędzie i menu Dodaj stempel; G. Wstaw tekst od kursora; H. Dodaj notatkę, aby zastąpić tekst; I. Przekreślenie; J. Podkreślenie; K. Dodaj notatkę do tekstu; L. Oznaczenie korekty tekstu

 

Uwagi praktyczne:

Raczej nie używać narzędzia „A” do korekty tekstu. „Dymek” jest przesuwalny i nadaje się bardziej jako przekazanie ogólnych uwag niż do szczegółowego korygowania błędów. Narzędzia B i K dają taki sam efekt podświetlenia tekstu z możliwością dodania notatki. Nieco inny jest jednak sposób wpisywania notatki. Narzędzie "C" służy raczej do wypełniania formularzy niż do korekty. Narzędzia B, J, oraz K mogą służyć do podobnym celom: np. zaznaczenia tekstu do pogrubienia bądź oznaczenia kursywy lub innej adiustacji tekstu. Kolory podświetlenia i podkreślenia można dowolnie zmieniać. Linie podkreślającą można ustawić jako prostą bądź falistą.

 

Panel znaczniki rysunkowe

clip_image016

A. Dodaj pola tekstowe; B. Dodaj dymek tekstowy; C. Rysuj linię; D. Rysuj strzałkę; E. Rysuj owal; F. Rysuj prostokąt; G. Rysuj chmurkę; H. Rysuj wielokąt; I. Rysuj linie połączone; J. Rysuj kształt dowolny; K. Wymaż kształt dowolny

 

 

*Plik PDF do poćwiczenia można znaleźć tutaj. Uwaga. Ten plik należy wcześniej zapisać w swoim komputerze i otworzyć za pomocą Adobe Readera.