Beksiński II | Kolejny album prezentujący twórczość Zdzisława Beksińskiego. Książka dwujęzyczna polsko-angielska. 144 strony, 27 × 30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Druk: Sun Fung Offset Binding Co., Chiny. Wydawca: BOSZ, Olszanica

Beksiński | Album otwierający serię wydawniczą Bosz Art, prezentujący twórczość Zdzisława Beksińskiego. 144 strony, 27 × 30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Przygotowanie do druku: JML Studio. Druk: Sun Fung Offset Binding Co., Chiny. Wydawca: BOSZ, Olszanica 

Akademia Muzyczna w Katowicach. Portret / Portrait | Album przedstawiający Akademię Muzyczną w Katowicach. Tekst dwujęzyczny. 184 strony, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, okładka twarda, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku: Inter Line. Druk: Colonel, Kraków. Wydawcy: BOSZ, Olszanica; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Olszanica-Katowice 2007

Światło w medycynie | Zdjęcia dr Łukasz Kulak, aforyzmy dr Władysław Biegańsk. 84 strony, 28 × 28 cm, wersja polsko-angielsko, druk pełnokolorowy, oprawa twarda z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP, obróbka ilustracji, przygotowanie do druku Inter Line. Wydawca Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016

Abstrakce.PL | Abstrakce v polské malbě 1945–2017 | Abstrakcja w malarstwie polskim 1945–2017 | Abstract Art in Polish Painting 1945–2017 | Katalog towarzyszący wystawie malarstwa w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu (Muzeum umění Olomouc). Równolegle tekst czeski, polski i angielski. 568 stron, ok. 230 reprodukcji malarstwa,  32 cm × 24 cm. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Wydawca: Muzeum umění Olomouc, 2018

Konstanty Laszczka  | Album, katalog towarzyszący wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 304 strony, ponad 700 ilustracji, 32×24 cm . Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku, część reprodukcji i fotografii: Inter Line SC. Wdawca: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2017

Władysław Jarocki | Album, katalog towarzyszący wystawom w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. Dwie wersje językowe. 252 strony, ponad 600 ilustracji, 32×24 cm . Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku, część reprodukcji: Inter Line SC. Wydawcy: Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków-Zakopane 2015

Stanisław Wejman. Akwaforty i rysunki  

160 stron, 21 × 30 cm, oprawa twarda. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Reprodukcje prac: Piotr Witosławski. Skład, łamanie (DTP): Inter Line SC. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: ZPAP Kraków, 2014| Katalog nagrodzony w 55. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2015

Alfred Lenica | Album, katalog towarzyszący wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i obszerna monografia Alfred Lenicy. 400 stron, ponad 700 ilustracji, 32×24 cm, druk pełnokolorowy, oprawa miękka ze skrzydełkami. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Reprodukcje: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC. Wydawca: Doxa Capital Sp. z o.o. Sp. K., Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 2014 | Wyróżniona w 55. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2015

Stanisław Wejman. Sentymentalny plac budowy | […] to niecałe sto niewielkich akwafort powstałych w ciągu minionych dziesięciu lat i – a może przede wszystkim – kilka stanowych odbitek pracy, którą rozpocząłem wiosną 1990 roku w Montrealu […] ze wstępu Stanisława Wejmana. 80 stron, 24 × 30 cm, oprawa miękka. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Reprodukcje prac: Piotr Hrehorowicz, Piotr Witosławski. Skład, łamanie (DTP): Inter Line SC. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Jan Fejkiel Gallery. Kraków 2013

Dynia | Katalog prezentujący cykl grafik Stanisława Wejmana zgromadzonych na wystawie pod tym samym tytułem. 40 stron, 24 × 30 cm, oprawa miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Opracowanie i retusz reprodukcji, skład, łamanie i przygotowanie do druku: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Fejkiel Gallery. Kraków 2004 | Wyróżniona w 45. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2004

Zbigniew Kowalewski, Malarstwo | Katalog wystawy Zbigniew Kowalewski, Malarstwo, zawierający 36 reprodukcji. 24 strony, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz, Inter Line. DTP: Inter Line. Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 2006.