Christian Leprette. Miłosz mon samouraï espiègle | Katalog przygotowany z okazji wystawy portretów Czesława Miłosza wykonanych przez Christiana Lepretta. 176 stron, 24 × 32 cm, druk duotonowy, oprawa miękka. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, przygotowanie do druku Inter Line. Wydawca Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, Kraków 2011

Formy i 1.icz6...y (Formy i liczby)Katalog wystawy towarzyszącej Copernicus Festival: Revolutions; Kraków, 6–11 maja 2014. 120 stron, 20 × 32 cm, okładka miękka z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP, skład i przygotowanie do druku - studio graficzne Inter Line SC. Wydawca: Copernicus Center Press Sp. z o.o. | Katalog nagrodzony w 55. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2015

Mieczysław Górowski. Rachunek istnienia czyli multiplikowany autoportret fizyczny i duchowy | Katalog obrazów wydany z okazji wystawy prac profesora Mieczysława Górowskiego. Objętość 96 stron, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa szyta i klejona, okładka + obwoluta. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku: studio graficzne Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Kraków 2012Wyróżnienie w 53. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2013

By Form and NumbersKatalog wystawy zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Roku Matematyki 2012. 88 stron, 20 × 32 cm, okładka miękka z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku studio graficzne Inter Line SC. Wydawca Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012 | Wyróżniona w 53. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2013

Władysław Pluta | Sitodruki | Katalog serigrafii wydany z okazji wystawy prac profesora Władysława Pluty. Objętość 56 stron, 24 × 30 cm, oprawa szyta i klejona, okładka + obwoluta. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku: studio graficzne Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Wydawca: Jan Fejkiel Gallery, Kraków 2016 

Folder podsumowujący 10 edycję Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello - Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002–2003).  Projekt: Piotr Hrehorowicz a także skład i łamanie, retusz i obróbka ilustracji czyli całe DTP. Format 22 × 20 cm. Wydawca Villa Decius. Kraków 2013.

Projekt i wykonanie plansz do wystawy “Jean-Paul II. Un pontificat INOUBLIABLE 1978-2005”. 12 plansz o rozmiarach 95 x 120 cm. Projekt: Piotr Hrehorowicz. Przygotowanie do druku: Małgorzata Punzet