Historia Śląska Tom 1 i 2 | Tom 1 pod redakcją Stanisława Kutrzeby | Tom 2  w opracowaniu Tadeusza Silnickiego. Wznowienia wykonane w technice OCR z fotokopii.  974 i 388 stron, 16,2 × 23,5 cm, oprawa szyta i klejona, okładka twarda. OCR, skład, łamanie, edycja ilustracji, przygotowanie do druku: Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Kraków 2013