Katalog atlasów XIX wieku (1801–1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN... | W Książka-album prezentująca XIX-wieczne atlasy pozostające w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Ok. 80 ilustracji. 216 stron, 24×30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa szyta i klejona. Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Druk: Skleniarz, Kraków