Zeszyty sądecko-spiskie | Zeszyty naukowe. Format 21×29,7 cm, druk pełnokolorowy, oprawa miękka. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, przygotowanie do druku Inter Line. Wydawca Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa.