Złoty Kraków, Marcin Fabiański | 336 stron, 17×24 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny: Marek Pawłowski. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line. Wydawca: Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010