Michalina Grekowicz-Hausnerowa. Chleb dziennikarski ma smak rozmaity…Wspomnienia. Wstęp i opracowanie: Karolina Grodziska.  | Format 11×21 cm, oprawa twarda, 344 strony. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, skład, łamanie Inter Line. Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa Pau i PAN w Krakowie Kraków 2017.

Michalina Grekowicz-Hausnerowa (1891–1967), córka oficera i dowódcy oddziału w powstaniu styczniowym, kuzynka znanego pisarza i publicysty Stanisława Wasylewskiego, siostra pisarki i malarki Marii Hausnerowej oraz szwagierka znanego socjalistycznego polityka, Artura Hausnera – jest dziś postacią kompletnie zapomnianą, poza wąskim kręgiem badaczy prasy polskiej i miłośników Lwowa. A na pamięć zasługuje, przede wszystkim jako jedna z pierwszych lwowskich dziennikarek, samouk w tej dziedzinie, z trudnością – ale i z powodzeniem przez długie lata pracująca w tym zawodzie, także i po ekspatriacji, w powojennym Szczecinie i w Krakowie, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Obecna książka zawiera część „Wspomnień” Michaliny Grekowicz-Hausnerowej, obejmującą lata jej pracy dziennikarskiej we Lwowie.