Kraków. Czas okupacji 1939–1945 | Blisko 900 ilustracji. 488 stron, 24×31 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku Inter Line, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet.  Wydawca Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010