Krakowski Salon Poezji  w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 100 spotkań | Książki podsumowująca pierwsze sto spotkań Krakowskiego Salonu Poezji (wymyślonego i organizowanego przez Annę Dymną). Teksty, zdjęcia, przypisy i indeksy. 208 stron, 24×30 cm, druk duotonowy na papierze GardaPat, oprawa miękka, szyta i klejona. Opracowanie graficzne: Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku: Inter Line. Wydawca: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kraków 2005 
Także
Krakowski Salon Poezji... +100 spotkań. Tom 2
Krakowski Salon Poezji... +100 spotkań. Tom 3
Krakowski Salon Poezji... +100 spotkań. Tom 4
Krakowski Salon Poezji... +100 spotkań. Tom 5