50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury | 520 stron, 17 × 20 cm, wersja polskojęzyczna, druk dwukolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet.  Wydawca Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011