Stanisław Wejman. Sentymentalny plac budowy | […] to niecałe sto niewielkich akwafort powstałych w ciągu minionych dziesięciu lat i – a może przede wszystkim – kilka stanowych odbitek pracy, którą rozpocząłem wiosną 1990 roku w Montrealu […] ze wstępu Stanisława Wejmana. 80 stron, 24 × 30 cm, oprawa miękka. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Reprodukcje prac: Piotr Hrehorowicz, Piotr Witosławski. Skład, łamanie (DTP): Inter Line SC. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Jan Fejkiel Gallery. Kraków 2013

By Form and NumbersKatalog wystawy zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Roku Matematyki 2012. 88 stron, 20 × 32 cm, okładka miękka z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku studio graficzne Inter Line SC. Wydawca Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012 | Wyróżniona w 53. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2013

Mieczysław Górowski. Rachunek istnienia czyli multiplikowany autoportret fizyczny i duchowy | Katalog obrazów wydany z okazji wystawy prac profesora Mieczysława Górowskiego. Objętość 96 stron, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa szyta i klejona, okładka + obwoluta. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku: studio graficzne Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Kraków 2012Wyróżnienie w 53. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2013

Formy i 1.icz6...y (Formy i liczby)Katalog wystawy towarzyszącej Copernicus Festival: Revolutions; Kraków, 6–11 maja 2014. 120 stron, 20 × 32 cm, okładka miękka z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP, skład i przygotowanie do druku - studio graficzne Inter Line SC. Wydawca: Copernicus Center Press Sp. z o.o. | Katalog nagrodzony w 55. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2015

Władysław Pluta | Sitodruki | Katalog serigrafii wydany z okazji wystawy prac profesora Władysława Pluty. Objętość 56 stron, 24 × 30 cm, oprawa szyta i klejona, okładka + obwoluta. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku: studio graficzne Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Wydawca: Jan Fejkiel Gallery, Kraków 2016