Struktury powiązań / Structures of connections | Katalog 2. Międzynarodowego Festiwalu Tkaniny Artystycznej w Krakowie 224 strony, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa miękka ze skrzydełkami. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: ZPAP, Okręg Krakowski. 2007| Wyróżniona w 48. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2007

The Lemkos. Tradition and culture Katalog Katalog wystawy prezentującej tradycję i kulturę Łemków. Wystawa odbyła się w Pradze, a zorganizowało ją Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Książka w trzech językach: czeskim, łemkowskim, angielskim. 96 stron, 23,5 × 27 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka ze skrzydełkami. Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. DTP: Inter Line. Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 2007

Grafika ze zbiorów krakowskiej ASP | Katalog i zarazem album prezentujący zbiory graficzne Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. 232 strony, 23 × 29,7 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka ze skrzydełkami. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Wydawca: ASP w Krakowie. 2006

Zbigniew Kowalewski, Malarstwo | Katalog wystawy Zbigniew Kowalewski, Malarstwo, zawierający 36 reprodukcji. 24 strony, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz, Inter Line. DTP: Inter Line. Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 2006.

Dynia | Katalog prezentujący cykl grafik Stanisława Wejmana zgromadzonych na wystawie pod tym samym tytułem. 40 stron, 24 × 30 cm, oprawa miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Opracowanie i retusz reprodukcji, skład, łamanie i przygotowanie do druku: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Fejkiel Gallery. Kraków 2004 | Wyróżniona w 45. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2004