Krzysztof Skórczewski. UtopiaKatalog wystawy miedziorytów Krzysztofa Skórczewskiego. 40 stron, 24 × 30 cm, okładka miękka z obwolutą z kalki. Projekt graficzny Władysław Pluta. Reprodukcje miedziorytów Piotr Hrehorowicz. DTP i przygotowanie do druku Inter Line. Druk Skleniarz, Kraków. Wydawca Jan Fejkiel Gallery, Kraków 2007 | Wyróżniona w 48. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2007

Jan Chrząszcz. Malarstwo | Katalog wystawy Jan Chrząszcz. Malarstwo. 28 stron, 24 × 30 cm, 74 ilustracje, druk pełnokolorowy, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Wydawca: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 2007

Jerzy Panek. Chorągwie / Banner Katalog wystawy cyklu drzeworytów Jerzego Panka pt Chorągwie. 96 stron, 24×30 cm, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków Wydawca: Jan Fejkiel Gallery. 2007  | Wyróżniona w 48. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2007

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej. Kolekcja Katalog zbiorów Katalog zbiorów. 128 stron, 17 × 24 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. 2007

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej. 9. wystawa Katalog zbiorów. 80 stron, 17 × 24 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Galeria Miejska BWA w Tarnowie. 2012.
Zachęcamy do zobaczenia całego katalogu i porównania go z najlepszą makietą ilustracji (autorstwa Jana Trzupka) jaką kiedykolwiek dostaliśmy od autora czy wydawcy.