Mieczysław Górowski. Rachunek istnienia czyli multiplikowany autoportret fizyczny i duchowy | Katalog obrazów wydany z okazji wystawy prac profesora Mieczysława Górowskiego. Objętość 96 stron, 24 × 30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa szyta i klejona, okładka + obwoluta. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku: studio graficzne Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Kraków 2012Wyróżnienie w 53. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2013