Konstanty Laszczka  | Album, katalog towarzyszący wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 304 strony, ponad 700 ilustracji, 32×24 cm . Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku, część reprodukcji i fotografii: Inter Line SC. Wdawca: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2017