Polska | Poland | Polska zilustrowana fotografiami autorstwa Michała Grychowskiego oraz opisana piórem Pawła Kwiatkowskiego. Równolegle tekst polski i angielski. 368 stron, ok. 700 fotografii,  32,6 cm × 24,8 cm. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Wydawca: Arkady 2019.