Folder podsumowujący 10 edycję Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello - Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002–2003).  Projekt: Piotr Hrehorowicz a także skład i łamanie, retusz i obróbka ilustracji czyli całe DTP. Format 22 × 20 cm. Wydawca Villa Decius. Kraków 2013.

Projekt i wykonanie plansz do wystawy “Jean-Paul II. Un pontificat INOUBLIABLE 1978-2005”. 12 plansz o rozmiarach 95 x 120 cm. Projekt: Piotr Hrehorowicz. Przygotowanie do druku: Małgorzata Punzet