„Papierowa” korekta nadal jest preferowana przez wielu korektorów i redaktorów oraz drugą stronę czyli operatorów DTP, nie sposób jednak przecenić możliwości jakie daje format PDF.  

Główną zaletą korekty w pliku PDF jest możliwość jej niezwłocznego wysłania do dowolnej ilości adresatów. Nie potrzebne jest kserowanie korekt (np. dla redakcji, dla DTP i dla autora, i jeszcze kopia dla siebie, itd. ) wszyscy mogą otrzymać plik z korektą w jednym czasie.

Korekta w pliku PDF jest nieco podobna do korekty „papierowej” . Polega na wprowadzaniu znaków korektorskich i komentarzy.

 

Co będzie potrzebne?

Plik PDF, który mamy poprawić oraz komputer z bezpłatnym programem Adobe Reader . Są także inne programy, ale wobec powszechnej dostępności i łatwości pracy we wspomnianym Adobe Readerze pozwolę sobie je pominąć. Jeśli jeszcze nie posiadasz zainstalowanego Adobe Readera, zainstaluj np. z tego miejsca Rozpoczynamy korektę.

Celem tej korekty jest jednoznaczne poinformowanie operatora DTP, czy też grafika komputerowego o błędzie i sposobie jego poprawienie. Otwórz plik PDF i zacznij czytać. Jeśli napotkasz błąd wprowadź odpowiednią adnotację i przejdź dalej.

Usuwanie zbędnych znaków/tekstu

clip_image002

Użyj narzędzia przekreślenie (oznaczyłem na czerwono). Kliknij narzędzie i oznacz nim tekst/znaki do usunięcia. Zobaczysz, że tekst do usunięcie przekreśla się na czerwono. Nie ma potrzeby dodatkowo komentować usuwania tekstu.

clip_image004

 

Wstawianie tekstu

clip_image006

Użyj narzędzia wstaw tekst od kursora. Kliknij narzędzie i ustaw kursor w miejscu gdzie chcesz wstawić tekst. W okienku komentarza wpisz tekst do wstawienia.

clip_image008

 

Zamiana tekstu

clip_image010

Użyj narzędzia dodaj notatkę, aby zastąpić tekst. Kliknij narzędzie i oznacz nim tekst/znaki do zamiany. Zobaczysz, że tekst do zamiany przekreśla się na niebiesko. W okienku komentarza wpisz poprawny tekst.

clip_image012

 

Panel adnotacje

Poniżej przytaczam opis panelu adnotacje zaczerpnięty z pomocy programu Adobe Reader, gdzie warto zaglądnąć w przypadku wątpliwości.

clip_image014

A. Dodaj notatkę; B. Podświetl tekst; C. Dodaj komentarz tekstowy; D. Dołącz plik; E. Nagraj dźwięk; F. Narzędzie i menu Dodaj stempel; G. Wstaw tekst od kursora; H. Dodaj notatkę, aby zastąpić tekst; I. Przekreślenie; J. Podkreślenie; K. Dodaj notatkę do tekstu; L. Oznaczenie korekty tekstu

 

Uwagi praktyczne:

Raczej nie używać narzędzia „A” do korekty tekstu. „Dymek” jest przesuwalny i nadaje się bardziej jako przekazanie ogólnych uwag niż do szczegółowego korygowania błędów. Narzędzia B i K dają taki sam efekt podświetlenia tekstu z możliwością dodania notatki. Nieco inny jest jednak sposób wpisywania notatki. Narzędzie "C" służy raczej do wypełniania formularzy niż do korekty. Narzędzia B, J, oraz K mogą służyć do podobnym celom: np. zaznaczenia tekstu do pogrubienia bądź oznaczenia kursywy lub innej adiustacji tekstu. Kolory podświetlenia i podkreślenia można dowolnie zmieniać. Linie podkreślającą można ustawić jako prostą bądź falistą.

 

Panel znaczniki rysunkowe

clip_image016

A. Dodaj pola tekstowe; B. Dodaj dymek tekstowy; C. Rysuj linię; D. Rysuj strzałkę; E. Rysuj owal; F. Rysuj prostokąt; G. Rysuj chmurkę; H. Rysuj wielokąt; I. Rysuj linie połączone; J. Rysuj kształt dowolny; K. Wymaż kształt dowolny

 

 

*Plik PDF do poćwiczenia można znaleźć tutaj. Uwaga. Ten plik należy wcześniej zapisać w swoim komputerze i otworzyć za pomocą Adobe Readera.