56. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsza Książka Roku 2015”

Wyróżnienie dla książki:

Stanisław Hryń

Medal Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie