Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Stanisław Wyspiański złączony jest z historią Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w sposób tak zwyczajny i naturalny, że jest nie do pomyślenia, aby mogło go w historii tej uczelni nie być. [ze wstępu prof. Jana Pamuły]. Blisko 180 ilustracji. 160 stron, 24×32 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Druk: Skleniarz, Kraków 2007 | Wyróżniona w 48. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2007