• Doradzimy w sprawach technicznych (format, rodzaj papieru, technika druku i oprawy itp.)
  • Podejmiemy się redakcji i adiustacji tekstów, zapewnimy profesjonalną korektę.
  • Zajmiemy się potrzebnymi tłumaczeniami.
  • Napiszemy teksty na zlecony temat.
  • Zaprojektujemy elegancką i czytelną szatę graficzną.
  • Wykonamy fotografie oraz ich obróbkę cyfrową.
  • Wykonamy profesjonalne ilustracje, tabele, wzory matematyczne i chemiczne itp.
  • Wykonamy skład i łamanie — całe DTP.
  • Możemy podjąć się także druku i dostarczenia gotowej publikacji do klienta.
  • Na życzenie wydamy publikacje książkowe jako wydawnictwo Inter Line, nadając numer własny nr ISBN.

Zajmiemy się wydaniem dowolnej pozycji wydawniczej. Przeprowadzimy całość procesu wydawniczego lub jego części (np. tylko projekt graficzny czy skład komputerowy lub sama redakcja tekstów itp.).