Jan Zahradnik. Lwowskie  wiersze. Wybór i opracowanie Karolina Grodziska | Format 11×21 cm, oprawa twarda, 288 stron. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, skład, łamanie Inter Line. Kraków 2016.

Jan Zahradnik (1904–1929) uczestnik obrony Lwowa w 1918 r., poeta i krytyk literacki, członek lwowskiej bohemy. Stały współpracownik „Słowa Polskiego”, publikujący też w „Szczutku” i „Lwowskich Wiadomościach Muzycznych i Literackich”. Autor jedynego tomu wierszy Ludziom smutnym (1925), zaliczanego przez Ignacego Chrzanowskiego do „liryki czystej”. Uważany za poetę fenomenalnie uzdolnionego (Józef Wittlin), liryka najczystszej, dziwnie niebieskiej krwi (Marian Hemar). W zapomnieniu pozostawały jego żartobliwe drobne utwory publikowane w prasie lwowskiej, na bieżąco komentujące zarówno wydarzenia polityczne, jak i życie literackie, artystyczne oraz barwna lwowską codzienność. Obecny zbiór zawiera 250 takich właśnie wierszy, przez współczesnych krytyków ocenianych jako „satyryczne drobiazgi, pisane na kolanie, dla chleba” (Mieczysław Piszczkowski), lubianych i cytowanych przez czytelników gazety i lwowską ulicę, dziś – nader interesujących.

Karolina Grodziska

Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014 | Praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic i Krystyny Starzyńskiej podsumowująca 50-lecie Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dwie wersje językowe. 726 ilustracji, 416 stron, 24×32 cm, druk pełnokolorowy, oprawa miękka. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC. Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Kraków 2014

 

ICE Kraków Congress Centre | Publikacja prezentująca nową krakowską inwestycję. Dwa języki równolegle. 112 stron, 32×24 cm, druk pełnokolorowy, oprawa miękka. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC. Wydawca: Krakowskie Biuro Festiwalowe.  Kraków 2014