Michalina Grekowicz-Hausnerowa. Chleb dziennikarski ma smak rozmaity…Wspomnienia. Wstęp i opracowanie: Karolina Grodziska.  | Format 11×21 cm, oprawa twarda, 344 strony. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, skład, łamanie Inter Line. Wydawca: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa Pau i PAN w Krakowie Kraków 2017.

Michalina Grekowicz-Hausnerowa (1891–1967), córka oficera i dowódcy oddziału w powstaniu styczniowym, kuzynka znanego pisarza i publicysty Stanisława Wasylewskiego, siostra pisarki i malarki Marii Hausnerowej oraz szwagierka znanego socjalistycznego polityka, Artura Hausnera – jest dziś postacią kompletnie zapomnianą, poza wąskim kręgiem badaczy prasy polskiej i miłośników Lwowa. A na pamięć zasługuje, przede wszystkim jako jedna z pierwszych lwowskich dziennikarek, samouk w tej dziedzinie, z trudnością – ale i z powodzeniem przez długie lata pracująca w tym zawodzie, także i po ekspatriacji, w powojennym Szczecinie i w Krakowie, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Obecna książka zawiera część „Wspomnień” Michaliny Grekowicz-Hausnerowej, obejmującą lata jej pracy dziennikarskiej we Lwowie.

Jan Zahradnik. Lwowskie  wiersze. Wybór i opracowanie Karolina Grodziska | Format 11×21 cm, oprawa twarda, 288 stron. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, skład, łamanie Inter Line. Kraków 2016.

Jan Zahradnik (1904–1929) uczestnik obrony Lwowa w 1918 r., poeta i krytyk literacki, członek lwowskiej bohemy. Stały współpracownik „Słowa Polskiego”, publikujący też w „Szczutku” i „Lwowskich Wiadomościach Muzycznych i Literackich”. Autor jedynego tomu wierszy Ludziom smutnym (1925), zaliczanego przez Ignacego Chrzanowskiego do „liryki czystej”. Uważany za poetę fenomenalnie uzdolnionego (Józef Wittlin), liryka najczystszej, dziwnie niebieskiej krwi (Marian Hemar). W zapomnieniu pozostawały jego żartobliwe drobne utwory publikowane w prasie lwowskiej, na bieżąco komentujące zarówno wydarzenia polityczne, jak i życie literackie, artystyczne oraz barwna lwowską codzienność. Obecny zbiór zawiera 250 takich właśnie wierszy, przez współczesnych krytyków ocenianych jako „satyryczne drobiazgi, pisane na kolanie, dla chleba” (Mieczysław Piszczkowski), lubianych i cytowanych przez czytelników gazety i lwowską ulicę, dziś – nader interesujących.

Karolina Grodziska

Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014 | Praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic i Krystyny Starzyńskiej podsumowująca 50-lecie Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dwie wersje językowe. 726 ilustracji, 416 stron, 24×32 cm, druk pełnokolorowy, oprawa miękka. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC. Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Kraków 2014