Konstanty Laszczka  | Album, katalog towarzyszący wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 304 strony, ponad 700 ilustracji, 32×24 cm . Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku, część reprodukcji i fotografii: Inter Line SC. Wdawca: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 2017

 

Formy i 1.icz6...y (Formy i liczby)Katalog wystawy towarzyszącej Copernicus Festival: Revolutions; Kraków, 6–11 maja 2014. 120 stron, 20 × 32 cm, okładka miękka z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP, skład i przygotowanie do druku - studio graficzne Inter Line SC. Wydawca: Copernicus Center Press Sp. z o.o. | Katalog nagrodzon w 55. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2015

Władysław Pluta | Sitodruki | Katalog serigrafii wydany z okazji wystawy prac profesora Władysława Pluty. Objętość 56 stron, 24 × 30 cm, oprawa szyta i klejona, okładka + obwoluta. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku: studio graficzne Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Wydawca: Jan Fejkiel Gallery, Kraków 2016 

Władysław Jarocki | Album, katalog towarzyszący wystawom w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem. Dwie wersje językowe. 252 strony, ponad 600 ilustracji, 32×24 cm . Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku, część reprodukcji: Inter Line SC. Wydawcy: Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków-Zakopane 2015

 

Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej. 9. wystawa Katalog zbiorów. 80 stron, 17 × 24 cm, druk pełnokolorowy, okładka miękka, obwoluta. Projekt graficzny: Władysław Pluta. DTP: Inter Line. Druk: Skleniarz, Kraków. Wydawca: Galeria Miejska BWA w Tarnowie. 2012

Zachęcamy do zobaczenia całego katalogu i porównania go z najlepszą makietą ilustracji (autorstwa Jana Trzupka) jaką kiedykolwiek dostaliśmy od autora czy wydawcy.